Om Kongevejsklinkken

Kongevejsklinikken er en privat klinik med særligt fagligt fokus på øjensygdomme, øre-næse-halssygdomme og lidelser i feltet mellem disse eller tilgrænsende sygdomsspecialer.

Personale

Henrik T. Nielsen

Speciallæge i Øjensygdomme

Susanne H. Nielsen

Speciallæge i Øre-næse-halssygdomme

Søren B. Lauersen

Speciallæge i Anæstesiologi

Opgave/mission

Kongevejsklinikken er en privat klinik med særligt fagligt fokus på øjensygdomme, øre-næse-halssygdomme og lidelser i feltet mellem disse eller tilgrænsende sygdomsspecialer.

Grundlaget for arbejdet er evidensbaseret medicinsk behandling, med det formål at levere sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet og med minimal ulempe for patienten.

Mål/vision

Patienten skal opleve at have været hovedperson i bestræbelserne på at yde den bedst mulige behandling på den kortest mulige tid med udgangspunkt i individuelle sygdomstilstand og behov.

Metode/værdier

Der arbejdes for en klar og realistisk dialog, sådan at patienten forstår sin situation og behandlingsmuligheder, og at denne forståelse danner grundlag for behandlingen og patientens inddragelse i denne.

For fastholdelse af høj faglig kvalitet arbejdes for et rummeligt arbejdsmiljø med en lærende kultur, hvor al undren, tvivl og nysgerrighed ligesom eventuelle fejltagelser mødes med åbenhed og som en mulighed for tilvejebringelse af viden og ny løsninger.

Vi lærer af hinanden og udvikler kompetencer ved at dele viden og ved selv at have fokus på at opsøge ny viden.

 

Akkreditering

Vi er akkrediteret jf Den Danske Kvalitetsmodel. 

Frit sygehusvalg

Vi har aftale med Danske Regioner – hvilket vil sige, at du kan blive behandlet hos os igennem Frit sygehusvalg.

Patientvejledere – hjælper med omvisitering til privatklinik, hvis du venter på behandling: 

Ring til os hvis du er i tvivl om hvilke behandlinger vi foretager – tlf.: 7442 1340

Kongevejsklinikken | Kongevej 63 | 6400 Sønderborg | 7442 1340